Post 10: Sottjønnbu

Utgangspunkt: Sota Sæter (bomveg)

Turbeskriving: Fylg vegen mot Mysubytta forbi bommen. Deretter tek stigen av opp mot Nørstedalsseter. Fylg DNT-stigen oppover lia og langs bekken til det flatar ut på ca 1400 meters høgde. Gå av stigen mot venstre bortetter platået, over bakkekammen og inn på bandet mellom øvre og nedre Sottjønn. Turen er ca 5 km ein veg. Du kan leige hytta hjå Skjåk Almenning. Fantastisk utsikt!

GPS-koordinatar: 32V 0435377 UTM 6850879

Kart: Turkart Skjåk